Islamic Social Finance ULAZ MKU KSPPS AIMS (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf)

 

Dokumentasi Kegiatan Baitul Maal 

   
    
   
 Bantuan Paket Sembako Bulanan    Bantuan Kain Kafan untuk DKM   Bantuan untuk Sarana Pendidikan